Over de basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij over een poosje naar school? Dan is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel vertellen we je van alles over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur beginnen. In dit artikel vertellen we je over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kind niet vanzelf mee kan komen op de reguliere school.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. Dat is dan ook een mooie leeftijd om te starten met het onderwijs in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud wordt. Dan is onderwijs wel een plicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd om te gaan met anderen en samen te spelen en wordt meer en beter voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht besluiten om het schoolgaan uit te bouwen en een kleuter in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis van kinderen gewerkt. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Ja, dat zijn veel vakken, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere plek krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Enkele vakken komen dagelijks terug, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster.

Basisonderwijs en Cito-toetsen

Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De meeste methodetoetsen hebben gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten bij methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van alle methodes en zijn goed te vertalen door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen nog gerichter les te geven.

Verwijzing speciaal basisonderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Dat kan komen door cognitieve problemen, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles geprobeerd te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door professionals naar het sbo verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een kind met leer- en gedragsproblemen van school nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig is georganiseerd, is niet alles duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Maar vergeet niet om op bezoek te gaan op de school of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar een school mag daar zelf keuzes in maken. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op de basisschool maak je snel een afspraak en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.