Mijn kind in groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een compleet overzicht van wat de kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit bericht. We maken in het artikel onderscheid in sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 moet leren om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder je kind kan helpen in groep 4.

Twee gebieden

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale vakken en vakken voor de cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale skills worden zichtbaar door het vaker samen willen zijn met andere kinderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en voor allerlei nieuwe info openstaan. Wat dat betreft zijn de lesdagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van theorie, regels en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Samenwerken

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vormgeven aan de eigen individu zijn nog maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren tijdens de lessen sociale vorming (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht gebruikt duiken de kinderen aardig de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze kennis van mensen om hen heen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Theorie

Begrijpend lezen, spelling, rekenen, taal natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over algemene vorming. Dit schooljaar komt dit allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze leerlijnen op het vlak van rekenen, taal, woordenschat en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen aanzetten om na te denken, samen te werken, inzichten te geven en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsen

Om zicht te krijgen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er vele toetsen afgenomen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan over de inhoud die vlak ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito’s worden twee keer in een jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere ontwikkeling.

Je kind helpen

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder het stukje zelfstandigheid af te pakken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen prima zelf om hulp vragen. Voor ouders is het dan ook handig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Opdrachten van school kun je door je kind zelf laten opknappen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een fout juist te leren.