Makkelijke rekenspelletjes om rekenproblemen te voorkomen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In de groepen 3 en 4 wordt de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen dit rekenen. Het is van belang om rekenproblemen tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kunt sleutelen. Maar wat zijn rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Via dit artikel geven we je enkele antwoorden.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de leerstof. Zo’n rekenprobleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om een geheel of deel van de som te beantwoorden. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar steeds groter worden. Zodoende nemen ook rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze veel vaardigheden en strategieën kunnen gebruiken en is het belangrijk rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf groep 1. Het cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kortom heeft een rekenprobleem op alle onderdelen invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan zijn dat dit tot frustratie leidt bij een leerling, waardoor het vervelendste gebeurt de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het zo belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Hoe voorkom je rekenproblemen?

Het is duidelijk dat het niet wenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en tijdig behandelen. In dat geval hebben we het over een te controleren rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het nodig om in actie te komen. Gelukkig zijn verreweg de meeste rekenproblemen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel op school als thuis behandeld kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je overal spelen.

Leuke rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbelspel
Simpel: wie heeft de meeste oogjes op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Kaartenoorlog
Pak een stok kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De speler met de hoogste score wint beide kaarten.
Plussen en minnen
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het besproken getal erbij optellen of aftrekken. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een probleem, en kun je trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Zodra het goed gata kun je moeilijke sommen opnemen in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 maakt een volgende som met het antwoord. Zoals 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op school maak je zo een afspraak en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Gelukkig zijn er aardig wat rekenproblemen die eenvoudig op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem snel worden opgelost. Je kunt thuis ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het te beseffen, dwingen met basissommen te rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de rekenproblemen die jonge kinderen op school op kunnen lopen.