Citotoetsen basisonderwijs

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. Ten eerste in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder van een kind in groep 4 te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Daardoor bent u volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Onder andere: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen door het leerjaar heen aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Waarom neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen vast te leggen. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren.

Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook dagelijks terug. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen en taal komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.

Conclusie

In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed klaargestoomd voor de toetsen van groep 4.